Hvis du ønsker at klage over Dansk Kabel TVs afgørelse

Har du en klage, skal du sende din klage skriftligt til Dansk Kabel TV. Dansk Kabel TV træffer herefter som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 30 dage efter, at klagen er modtaget.

Oplysning Af Klageadgang Oplysning Af Klageadgang Mobil

Sådan gør du

Klagen sendes til: klage@danskkabeltv.dk

Er du i tvivl om dine vilkår som kunde, kan du læse dem her.

Hvis du ikke er enig i Dansk Kabel TV’s afgørelse, og hvis din klage vedrører abonnement på teletjenester – f.eks. klager over regningen eller Dansk Kabel TV’s vilkår – kan du indbringe afgørelsen for:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3th
1609 Kbh. V
Telefon: 33 18 69 00
www.teleanke.dk
Teleankenævnet behandler alle tvister mellem forbrugere og teleselskaber om abonnement på teletjenester.

Hvis du ikke er enig i Dansk Kabel TV’s afgørelse, og hvis din klage vedrører indholdstjenester – f.eks. tv, musik eller ringetoner – kan du klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 4171 5000
www.kfst.dk