Start fjernsupport

Fjernsupport giver os mulighed for at afhjælpe et problem hos dig, mens du ser på. Når du bliver bedt om at installere fjernsupport programmet, skal du starte programmet, der passer til dit operativsystem.

Programmet indeholder funktioner, der giver Dansk Kabel TV A/S mulighed for at overtage styringen af din PC, når programmet er installeret. Programmet vil i hvert enkelt tilfælde anmode om dit udtrykkelige samtykke til at udføre disse aktiviteter.

Ved at installere programmet accepteres de her beskrevne betingelser. Du giver samtidig dit samtykke til ovenstående dataindsamling og aktiviteter, og du indvilliger i at give afkald på at fremsætte krav over for Dansk Kabel TV A/S i forbindelse med skader, som måtte opstå som følge af sådanne aktiviteter.