Frank Hermansen 70Erne Banner Frank Hermansen 70Erne Mobil

Stærkere sammen gennem 50 år

De første pionerer

Historien om Dansk Kabel TV er historien om en helt ­speciel virksomhed og dens særlige udvikling med vellykkede fusioner af en række opstarts- og vækstvirksomheder med forskellige specialer og ­kulturer.

Det er også en fortælling om, hvordan det som noget ganske imponerende er lykkedes at samle disse virksomheder i én stor landsdækkende installations­virksomhed, hvor vi har bevaret pionerånden og ­kulturen.

I 50 år har vi sammen med stærke og entusiastiske pionerer blandt vores kunder, samarbejdspartnere og internt i virksomheden været med til at præge og udvikle den digitale infrastruktur i Danmark.

Dette har kun kunne lade sig gøre fordi vi i fællesskab har nået de mål, som vi hver især ikke ville kunne opnå alene. Ud fra en årelang erkendelse af, at vi er stærkere sammen.

De Første Pionerer Kabel Tv De Første Pionerer Kabel Tv Mobil

TV’et startede det hele

Det allerførste frø til det, vi i dag kender som Dansk ­Kabel TV, bliver lagt i slutningen af 60’erne og ­starten af 70’erne. TV’et – eller fjernsynet, som det bliver kaldt – er hurtigt blevet et populært møbel i danskernes dagligstue. Der er på det tidspunkt kun én TV-kanal til ­rådighed, nemlig Danmarks Radio, der sender nogle ganske få ­timers TV om dagen i sort/hvid.

På trods af det ­begrænsede udbud er danskerne vilde med at se fjernsyn. Antallet af licensbetalere stiger i 1960’erne med 1 million fra lige omkring 300.000 husstande i 1960 til cirka 1,3 millioner husstande i 1970.

Tvet Startede Det Hele Vm I Kolonihavehuset 1970 Tvet Startede Det Hele Vm I Kolonihavehuset 1970 Mobil

Her er Frank

Frank er ung tekniker hos Nordjysk Antenne Eletronic (Scansatel), som i 1976 startes af Erling Johansen.

Frank bliver ansat i 1977 og er med til at bygge og servicere nogle af de første fællesantenneanlæg i Nordjylland. Én af de vigtigste opgaver er et få hentet TV-signaler fra udlandet ned til nordjyderne.

Frank Hermansen, der i dag er regionschef i Region Nord, husker det tidlige samarbejde med antenneforeningerne som en periode, hvor der bliver kæmpet hårdt. Det er uopdyrket land for alle involverede. Det gælder installatørerne, antenneforeningerne og de al­mindelige borgere, der “bare” gerne vil se fjernsyn fra udlandet.

En ung Frank Hermansen foran sin teknikervogn fra Nordjysk Antenne Electronic, og Frank i dag. Billederne er fra hhv. anden halvdel af 1970’erne og 2020. Træk i slideren og se hele billedet.

 

Det er også nyt land for myndighederne (Post- og Telegrafvæsenet), der pludselig skal for­holde sig til en stærkt stigende interesse for antennefor­hold og i stigende grad skal godkende planer, udstyr og færdige anlæg.

“Noget af det, vi oplevede dengang, kan være svært at forstå i dag. Men det var en tid, hvor staten havde mange monopoler. Og det var selvfølgelig en udfordring, men det var ens for alle, og vi vidste også, at det var sådan, det var, og at vi måtte finde løsninger. Og det gjorde vi så.”

Frank Hermansen, oprindeligt tekniker i Scansatel, nu regionschef i Region Nord, Dansk Kabel TV. Anciennitet: 44 år

Frank Hermansen var afdelingsleder i Aalborg, da vi startede op i sin tid.

Det er ham, der er vores kontakt. Han har altid været meget dynamisk og har været god til at rykke ud med det samme, hvis der var det mindste, han kunne hjælpe med.

Vi har altid fået en god service hos Dansk Kabel TV. Vi føler stadig, at det er en lokal virksomhed, vi har med at gøre.

Henning Jensen, formand, BaNet –
Brønderslev Antenneforening
med 4.200 medlemmer

Henning Jensen Brønderslev Antenneforening Henning Jensen Brønderslev Antenneforening

En stærk kultur

Mange af de værdier som Dansk Kabel TV oprindelig er bygget på - at man er stærkere sammen og kan opnå mere sammen end man kan hver for sig – lever i virksomheden i dag.

Det gælder også blandt medarbejderne, som i deres arbejde oplever det hver dag.

Teknik Fiberkabling Bolignet

I konstant udvikling

Udviklingen står ikke stille her 50 år efter, hverken for samfundet eller for Dansk Kabel TV. Der er masser af nye projekter, der skal udføres, samt nye produkter, der skal udvikles. Alt sammen til glæde for kunderne.

“Vi er gået fra at servicere antenneforeninger til at trække boligforeningerne med ind i vores forretning. Og den beslut­ning har åbnet dørene til mange af de nye services, vi udfører nu og det har medvirket til, at vi har etableret flere nye interessante forretningsområder.” - Henrik Dudek, adm. direktør

Og bolig­foreningerne som kunder fører til nogle af de ­aktiviteter, der er en væsentlig del af rygraden i Dansk Kabel TV i dag. Og formentlig i mange år fremover. Det gælder både bredbånd, telefoni, netværksløsninger og sikringsydelser – blandt andet netværkskonceptet HyperConnect.

 

Dansk Kabel TV – stærkere sammen

Dansk Kabel TV har igennem historien mange gange mødt store og små udfordringer - og altid fundet en løsning på disse udfordringer.

Virksomheden har på­taget sig store opgaver – og løst dem med en ukuelig vilje til at lykkes sammen med kunderne. Dette er en afgørende del af dens historie og DNA – Stærkere Sammen – og det er med stor sandsynlighed derfor, at Dansk Kabel TV fortsat den dag i dag er gennemsyret af en stærk pionerånd.

Dansk Kabel TV har med en stærk kultur udviklet sig fra at bygge fællesantenneanlæg til, at man i dag er en af Danmarks største installationsvirksomheder inden for netværk, sikkerhed og infrastruktur. Omsætningen nærmer sig så småt en milliard kroner, og virksomheden beskæftiger tæt på 600 medarbejdere.

Stærkere Sammen Biler Fiberarbejde Stærkere Sammen Biler Fiberarbejde Mobil

HJÆLP