Forsikringstilbud


forsikring til bestyrelse

  

Den nye forsikringspakke rettet specielt mod foreninger og bestyrelser, indeholder fire nyttige og gode forsikringer:

  

Bestyrelsesansvar:

Dækningsbeløb: 2.500.000 kr.

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for formuetab under udførelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem hos forsikringstageren i en erstatningssag rejst mod bestyrelsen.

 

Netbank:

Dækningsbeløb: 2.000.000 kr.

Forsikringen dækker tab tilføjet sikrede, som følge af netbankindbrud (hacking) rettet mod sikredes bankkonti i pengeinstitutter i Danmark, uanset hvorfra i verden indbruddet er begået.

 

Cyber:

Dækningsbeløb: 1.000.000 kr.

Forsikringen dækker rimelige, nødvendige og dokumenterede omkostninger til at genoprette sikredes IT-systemer og netværk og gendanne sikredes data, som følge af et angreb

af ondsindet og skadelig kode, herunder computervirus, samt hacker- eller Denial of Service-angreb.

 

Løsøre:

Dækningsbeløb: 150.000 kr.

Forsikringen dækker (tyveri, brand, vand) af foreningens udstyr/inventar der befinder sig i hovedstation eller andre lokaliteter.

De fire forsikringer tegnes i en samlet pakke og vi kan derfor allerede nu love en god samlet pris.

I starten af det nye år følger meget mere information om tidspunkt for lancering, praktisk information. priser m.v.Mere information

Er du interesseret i mere information om de nye forsikringer eller har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson.