Fiber i nettet

Gennem mange år er der anvendt fiberkabler i fællesantenneanlæg. Fiberkabler er opbygget af hårfine glasledere, der i forhold til traditionelle coaxkabler har en række fordele.

Først og fremmest er dæmpningen i fiberkabler betydelig lavere end i coaxkabler, hvilket betyder meget længere rækkevidde.
Dernæst er fiberkabler immune over for ind- og udstråling, hvilket sikrer mod forstyrrelser fra udefrakommende støjkilder.

Prisen på fiberkabler er faldet i pris lige siden de blev introduceret i fællesantenne-anlæg tilbage i 80'erne. Det betyder, at der i dag lægges kabler med mange fibre, hvilket er med til at fremtidssikre nettene.

Fiberkabler har stort set ubegrænset kapacitet, hvilket også er medvirkende til at fremtidssikre et net.

I fællesantennesammenhæng taler man mest om tre typer fibernet, som kort beskrives nedenstående:

FTTN - Fiber To The Node
I net, hvor man fører fiberen frem til noden, har man fiberkabler i den første del af nettet, efterfulgt af en serie af coaxforstærkere. Løsningen giver mulighed for at nå langt ud og begrænser samtidig brugen af coaxforstærkere.

FTTC - Fiber To The Curb
FTTC (Fiber til kantstenen) anvendes i net, hvor segmenterne skal være små, og hvor der ikke skal være coaxforstærkere. Fiberen afsluttes i en node, der efterfølges af et passivt fordelernetværk.

FTTH - Fiber To The Home
Fiber til hjemmet er en løsning, hvor fiberen føres helt frem til de enkelte boliger, hvor der er installeret en node, der omdanner de optiske signaler til elektriske signaler. Løsningen er den mest fremtidsikrede, da fiberkabler som tidligere nævnt i praksis har stort set ubegrænset kapacitet.

 

Kontakt os gerne for mere information.

Hjælp til installationer i dit hjem

Vores landsdækkende korps af teknikere kan hjælpe dig med antenne- samt el-installationer i dit hjem.