Privatlivspolitik for Dansk Kabel TV - WiFi Hotspot

Version: 1.0

Seneste revisionsdato: 28. juni 2018


Du bedes læse teksten grundigt igennem.

 

I forbindelse med din anvendelse af Dansk Kabel TV’s WiFi Hotspot, indsamler og behandler Dansk Kabel TV som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

 

I denne privatlivspolitik beskriver vi de forhold der opererer omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

Typer af oplysninger og formål

I forbindelse med leveringen af WiFi Hotspot, bliver følgende personlige oplysninger indsamlet, verificeret eller behandlet i vores interne systemer:

 • Telefonnummer
 • IP-adresse (tildelt)
 • MAC adresse (til kundeenhed)
 • MAC adresse (access point)
 • Sessions længde (varighed)
 • Sessions tid (tidspunkt)
 • Sessions ID
 • Accounting ID
 • Unik bruger ID
 • Brugernavn
 • Bruger password
 • Netværkstilhørsforhold
 • Godkendelsestype
 • Datamængde brugt/sendt
 • Tidspunkt for bruger oprettelse
 • Tidspunkt for fornyelse af adgangskode
 • Boligforening hvor brugeren har fået adgang
 • WiFi Controller IP

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • Behandling af personoplysninger for at sikre at brugere kan få adgang til, og benytte det WiFi hotspot der er opsat af Dansk Kabel TV, på foranledning af en Boligforening, Antenneforening eller andre. Ved anmodning om adgang til WiFi hotspottet, benyttes brugerens mobiltelefonnummer, som systemet (WiFi-Radius) autogenerer et password ud fra. Dette sendes til kunden via SMS og kan benyttes til at logge ind på WiFi hotspottet.

 

Den behandling der forekommer med de personlige oplysninger er:

 • Der modtages information fra brugere (mobiltelefonnummer) som benyttes til at give adgang til WiFi hotspottet. Ift. logningsbekendtgørelsen, indsamles der yderligere teknisk information (fx IP Adresse og Sessions-tid). Dine personlige oplysninger benyttes ikke til andre formål end ovenstående.

 

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Persondata behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilder

Benytter du Dansk Kabel TV’s WiFi Hotspot, indsamler Dansk Kabel TV persondata fra følgende personkategorier:

 • Brugeren af WiFi Hotspottet (der skelnes ikke mellem om brugeren er en kunde hos Dansk Kabel TV eller om det vedrører tilfældige personer der opholder sig i området og ønsker adgang).
    

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

 • Indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med anvendelse af Dansk Kabel TV’s WiFi Hotspot bliver udført på baggrund af en anmodning fra brugeren om adgang til netværket, for at kunne give brugeren adgang til den pågældende service, samt en retslig forpligtelse (jf. logningsbekendtgørelsen).

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • I forbindelse med anvendelsen af WiFi Hotspot bliver der ikke videregivet personoplysninger.

 

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. Dette inkluderer telefonnumre og session log-data i 1 år i databasen (Databasen bruges kun til det formål at overholde logningsbekendtgørelsen og er udelukkende i Dansk Kabel TV’s regi. Ingen slutkunder eller eksterne partnere har adgang til denne data).

 

Sikkerhed for behandlingen

For at kunne sikre og beskytte din personlige data specifikt for produktet WiFi Hotspot, arbejder vi efter principperne fra ISO 27001. Dansk Kabel TV fokuserer i høj grad på sikkerhedsforanstaltninger med henblik på:

Begrænset adgang til systemer, servere og applikationer.

For at beskytte og sikre at dine personlige data der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerheds tiltag, som bliver jævnligt auditeret. Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:


Dansk version

English version

 

Kontakt for yderligere informationer

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingerne af din personlige data, i forbindelse med leveringen af WiFi Hotspot, er du velkommen til at kontakte Dansk Kabel TV´s kundeservice på telefon 69 12 12 12.