Privatlivspolitik for Dansk Kabel TV - Telefoni (Fastnet)

Version: 1.0

Seneste revisionsdato: 28. juni 2018


Du bedes læse teksten grundigt igennem.

 

I forbindelse med din anvendelse af Telefoni (Fastnet), indsamler og behandler Dansk Kabel TV som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

 

Under denne privatlivspolitik, indgår forskellige variationer af Telefoni:

 

I denne privatlivspolitik beskriver vi de forhold der opererer omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

Typer af oplysninger og formål

I forbindelse med leveringen af Telefoni, bliver følgende personlige oplysninger indsamlet, verificeret eller behandlet i vores interne systemer:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Kundenummer
 • IP-adresse
 • Oplysninger om hvem kunden har ringet til (specificerede regninger / samtalespecifikation CDR)
 • Oplysninger om, hvem kunden har ringet til, herunder regninger som indeholder B-numre
 • Voicemail, indhold og kaldsnumre
 • Permission til markedsføring
 • Restanceoplysninger, rykkere og afdrags-ordninger
 • Regningsstatus (oplysning om saldo)
 • Regninger og regningsarkiv
 • Almindelige regningsoplysninger på en takstopdelt regning
 • Saldo maksimum
 • Netværkstilhørsforhold

 

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • For at kunden kan benytte sin fastnettelefon til at foretage og modtage opkald samt tilvælge funktionaliteten der hører med i abonnementet. Ligeledes behandles data for at sikre korrekt fakturering og i henhold til logningsbekendtgørelsen.

 

Den behandling der forekommer med de personlige oplysninger er:

 • Opsamling af CDR data sker for at kunne fakturere kunden korrekt samt for at tillade kunden at kunne placere og modtage opkald.

 

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Persondata behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilder

Har du Dansk Kabel TV’s Telefoni, indsamler Dansk Kabel TV persondata fra følgende personkategorier:

 • Kunder
 • Juridisk betaler
   

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

 • Indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med anvendelse af Dansk Kabel TV’s Telefoni (Fastnet) bliver udført på baggrund af en abonnementsmæssig forpligtelse, for at kunne give kunden adgang til den pågældende service, samt en retslig forpligtelse jævnfør logningsbekendtgørelsen.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • I forbindelse med anvendelse af Dansk Kabel TV’s Telefoni (Fastnet), bliver dine informationer (telefonnummer) indsamlet og behandlet af TDC Wholesale. Dette sker for at Dansk Kabel TV kan modtage og sende telefonitrafik til andre operatører via TDC´s netværk.

 

Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne er følgende:

 • En kontraktuel forpligtelse til at opretholde den service eller det produkt som kunden har købt, i dette tilfælde Dansk Kabel TV’s Telefoni (Fastnet).

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • I forbindelse med afbenyttelse af Dansk Kabel TV’s Telefoni (Fastnet) overføres dine personoplysninger ikke til modtagere i lande uden for EU/EØS.

 

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, det kan dog variere ud fra lovgivningen for den specifikke data.

 

Sikkerhed for behandlingen

For at kunne sikre og beskytte din personlige data specifikt for produktet Telefoni, arbejder vi efter principperne fra ISO 27001. Dansk Kabel TV fokuserer i høj grad på sikkerhedsforanstaltninger med henblik på:

 • Begrænset adgang til systemer, servere og applikationer.

For at beskytte og sikre at dine personlige data der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerheds tiltag, som bliver jævnligt auditeret. Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:


Dansk version

English version

 

Kontakt for yderligere informationer

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingerne af din personlige data, i forbindelse med leveringen af Telefoni, er du velkommen til at kontakte Dansk Kabel TV´s kundeservice på telefon 69 12 12 12.