Privatlivspolitik for Dansk Kabel TV - Sikring

Version: 1.0

Seneste revisionsdato: 28. juni 2018


Du bedes læse teksten grundigt igennem.

 

I forbindelse med din anvendelse  af Dansk Kabel TV’s produkt Sikring, indsamler og behandler Dansk Kabel TV som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

 

Under denne privatlivspolitik, indgår alle variationer af Sikrings ydelser:

 

I denne privatlivspolitik beskriver vi de forhold der opererer omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

Typer af oplysninger og formål

I forbindelse med leveringen af Sikring til kunden, bliver følgende personlige oplysninger indsamlet, verificeret eller behandlet i vores interne systemer:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Kundenummer
 • Restanceoplysninger, rykkere og afdrags-ordninger
 • Regningsstatus (oplysning om saldo)
 • Regninger og regningsarkiv
 • Hvilke services / produkter har kunden købt hos Dansk Kabel TV
 • Netværkstilhørsforhold
 • CVR-nummer i forbindelse med erhvervsaftaler (på enkeltmandsvirksomheder)

 

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • Behandling af personoplysninger sker for og sikre, at Dansk Kabel TV kan levere et tilbud på en specifik ydelse, indgå en kontraktuel aftale og/ eller leverer en serviceydelse som kunden efterspørger. Efter kontraktindgåelse, at administrere og fakturere den aftale som kontraktuelt er indgået mellem kunden og Dansk Kabel TV, samt at yde support, og service i forbindelse med fejl retning.

 

Den behandling der forekommer med de personlige oplysninger er:

 • I forbindelse med at der eksisterer et kundeforhold omkring produktet Sikring, så benyttes personinformation i diverse systemer, for at kunne yde support og/eller fejlretning, og for at kunne tage kontakt til relevante personer ift. adgange og lign. Ligeledes opbevares der information omkring hvilket udstyr der er installeret/tilkøbt eller lignende, ved specifik kunde.

 

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Persondata behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilder

Har du Dansk Kabel TV’s produkt; Sikring, indsamler Dansk Kabel TV persondata fra følgende personkategorier:

 • Slutbrugere
 • Ansatte i erhverv
 • Foreningen/ erhverv beslutningsberettiget

 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

 • Indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med anvendelse af Dansk Kabel TV Sikrings produkter bliver udført på baggrund af en berettiget interesse i at levere den bedst mulige service for kunden, samt en kontraktuel forpligtelse til at den betalte service og/ eller serviceydelse bliver leveret.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Dansk Kabel TV videregiver ikke dine personlige oplysninger i forbindelse med din anvendelse af produktet Sikring, med mindre det er en forudsætning i den kontraktuelle forpligtelse. Dansk Kabel TV står for vedligeholdelse og installering af sikrings produkter.
 • Har du et alarmanlæg (AIA), så kan den være tilknyttet en kontrolcentral. For de tilfælde har du også indgået en selvstændig aftale med en kontrolcentral, dette sker typisk i forbindelse med installeringen af anlægget. Navnet på kontrolcentralen fremgår af din Installationserklæring. Behandlingen af data foregår hos den kontrolcentral som du har valgt. Dansk Kabel TV står for installationen og tilslutning til den kontrolcentral som du har valgt – baseret ud fra oplysningerne i installationserklæringen.

 

Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne er følgende:

 • Dansk Kabel TV agerer ikke kontrolcentral for kunden, og derfor bliver der indgået en selvstændig juridisk gældende aftale mellem kunde og Kontrolcentral, hvorfor kommunikation mellem alarmpanel og den givne kontrolcentral er uden for Dansk Kabel TV’s domæne.
 • Dansk Kabel TV kan videregive personoplysninger til underentreprenører hvis vi er kontraktuelt forpligtet.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • I forbindelse med anvendelse af Dansk Kabel TV’s Sikring overføres dine personoplysninger ikke til modtagere i lande uden for EU/EØS.

 

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med dit kundeforhold ved Dansk Kabel TV.

 

Sikkerhed for behandlingen

For at kunne sikre og beskytte din personlige data specifikt for produktet Sikring, arbejder vi efter principperne fra ISO 27001. Dansk Kabel TV fokuserer i høj grad på sikkerhedsforanstaltninger med henblik på:

 • Begrænset adgang til systemer, servere og applikationer.

For at beskytte og sikre at dine personlige data der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerheds tiltag, som bliver jævnligt auditeret. Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:


Dansk version

English version

   

Kontakt for yderligere informationer

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingerne af din personlige data, i forbindelse med leveringen af Sikring, er du velkommen til at kontakte Dansk Kabel TV´s kundeservice på telefon 69 12 12 12.