Privatlivspolitik for Dansk Kabel TV – Serviceaftaler

Version: 1.0

Seneste revisionsdato: 28. juni 2018


Du bedes læse teksten grundigt igennem.

 

I forbindelse med din anvendelse af Serviceaftaler, indsamler og behandler Dansk Kabel TV som dataansvarlig en række personoplysninger om aftaleholder og beslutningstagere.

 

Under denne privatlivspolitik, indgår flere variationer af Serviceaftaler.

 

I denne privatlivspolitik beskriver vi de forhold der opererer omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

Typer af oplysninger og formål

I forbindelse med leveringen af Serviceaftaler, bliver følgende personlige oplysninger indsamlet, verificeret eller behandlet i vores interne systemer:

 

For foreninger og erhverv:

 • Navn
 • Rolle
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Foreningens bankkontonummer
 • Restanceoplysninger, rykkere og afdrags-ordninger
 • Regningsstatus (oplysning om saldo)
 • Regninger og regningsarkiv
 • Hvilke services / produkter har kunden købt hos Dansk Kabel TV
 • Netværkstilhørsforhold

 

For medlemmer og/eller ansatte:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Restanceoplysninger, rykkere og afdrags-ordninger
 • Regninger og regningsarkiv
 • Hvilke services / produkter har Foreningen/ Erhverv købt hos Dansk Kabel TV
 • Netværkstilhørsforhold (hører medlem fx under en forening)

 

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • Behandling af personoplysninger sker for at sikre at kunne levere den serviceydelse som vi kontraktuelt er forpligtet til. administrere samt afregne aftalen.

 

Den behandling der forekommer med de personlige oplysninger er:

 • Dansk Kabel TV udarbejder et tilbud til foreningen og/ eller erhverv ved oprettelse af en serviceaftale og løbende projekter. Der bliver indgået og opretholdt et kontraktforhold med foreningen og/ eller erhverv. Dansk Kabel TV administrerer aftalen og de kontraktuelle forpligtelser, ved løbende at registrerer henvendelser omkring servicering og assistance til medlemmer af foreningen og/eller ansatte i erhverv.
    

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Persondata behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilder

Har du Serviceaftaler fra Dansk Kabel TV, indsamler Dansk Kabel TV persondata fra følgende personkategorier:

 • Medlemmer og/ eller ansatte
 • Foreningen/ erhverv beslutningsberettiget

 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

 • Indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med anvendelser af serviceaftaler fra Dansk Kabel TV, bliver udført på baggrund af en kontraktuel forpligtelse for at kunne give adgang til den pågældende service.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

 • I forbindelse med anvendelse af serviceaftaler fra Dansk Kabel TV, indsamles og behandles der informationer fra eksterne foreninger og erhverv. Forudsat at det er en del af den kontraktuelle forpligtelser. Dette indeholder nødvendige informationer omkring arbejdsopgaver herunder, kontaktoplysninger, adresseforhold og andre relevante arbejdsinformationer (dette kan være omkring hvad der er blevet installeret). Dette sker for at sikre korrekt levering af Serviceydelsen.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • I forbindelse med anvendelse af serviceaftaler fra Dansk Kabel TV overføres dine personoplysninger ikke til modtagere i lande uden for EU/EØS.

 

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, det kan dog variere ud fra lovgivningen for den specifikke data.

 

 

Sikkerhed for behandlingen

For at kunne sikre og beskytte din personlige data specifikt for produktet Serviceaftaler (alle hastigheder), arbejder vi efter principperne fra ISO 27001. Dansk Kabel TV fokuserer i høj grad på sikkerhedsforanstaltninger med henblik på:

Begrænset adgang til systemer, servere og applikationer.

For at beskytte og sikre at dine personlige data der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerheds tiltag, som bliver jævnligt auditeret. Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:


Dansk version

English version

Kontakt for yderligere informationer

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingerne af din personlige data, i forbindelse med leveringen af Serviceaftaler, er du velkommen til at kontakte Dansk Kabel TV´s kundeservice på telefon 69 12 12 12.