Privatlivspolitik

 

 

Dansk Kabel TV privatlivspolitik

For kunder
  

Version: 1.2

Seneste revisionsdato: 2. april 2019

1. Om Dansk Kabel TVs privatlivspolitik

Personoplysninger (persondata, personlige oplysninger) er oplysninger, der kan relateres til en bestemt person (’den registrerede’), som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer, men også oplysninger om sundhed mm.

Dansk Kabel TV er ansvarlig for at sikre, at dine personlige oplysninger er beskyttet, når du bruger vores tjenester eller besøger vores hjemmesider.

I Dansk Kabel TV følger vi disse principper:
 

 • Dine personoplysninger skal behandles på en lovlig og gennemskuelig måde.
 • Vi indsamler eller skaber personoplysninger med et specifikt og legitimt formål, som er tydeligt kommunikeret.
 • Vi indsamler eller skaber kun oplysninger, der er relevante og begrænsede til det, som er nødvendigt til formålet.
 • Oplysningerne er korrekte og holdes ajour.
 • Vi opbevarer kun oplysningerne så længe, det er nødvendigt for, at vi kan behandle dem, eller så længe som det kræves af forordningen og loven.
 • Oplysningerne behandles med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
   

Dansk Kabel TVs Data Protection Manager er ansvarlig for, at disse principper er opfyldt både i Dansk Kabel TV, og hos de instanser, som oplysningerne måtte blive overført til.

Denne privatlivspolitik er i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning, den danske databeskyttelseslov og anden relevant lovgivning.

Dansk Kabel TV er en del af TDC Group og hvert selskab/enhed i TDC Group har sin egen privatlivspolitik, som du kan finde på de enkelte selskabers/enhedens hjemmesider eller via TDC Groups hjemmeside.

 

Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, om hvordan vi behandler dine oplysninger, eller hvis du har klager, er du velkommen til at kontakte vores Kundesupport.

Du finder kontaktdata til Dansk Kabel TV Kundesupport på vores hjemmeside via:

https://www.danskkabeltv.dk/kundeservice/boligforening/kontakt/

Hvis du formoder eller kan bekræfte, at der har været et brud på reglerne om behandling af personoplysninger, kan du kontakte Kundesupport.

Kundesupport sender eventuelle spørgsmål og klager videre til vores Data Protection Managerhvis problemet ikke kan løses af Kundesupport.

 

Indhold

I vores privatlivspolitik kan du læse om:
  

 
 


  

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger vi dem?

Dansk Kabel TV indsamler personlige oplysninger for at kunne levere produkter, og servicesydelser til dig. Oplysningene indsamles eller skabes, når du f.eks. besøger vores hjemmesider (cookies), deltager i undersøgelser, registrerer dig som ny kunde eller bruger ​​vores produkter eller serviceydelser. Vores kunderejse nedenfor illustrerer de forskellige trin, det kræver at levere vores ydelser til dig:
 

Kundeforløb
 

Herunder kan du finde generel information om, hvordan vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger i de forskellige dele af kunderejsen, og du vil også kunne finde detaljer om de forskellige former for behandling af oplysninger.

 

Trin 1: Jeg Undersøger

Dansk Kabel TV indsamler og registrerer personlige oplysninger om dig som kunde for at kunne tilbyde dig produkter og serviceydelser. Det gør vi på baggrund af vores såkaldt ’berettigede interesse’, det vil sige vores ønske om at tilbyde vores kunder de bedst mulige produkter og services.

Vi sender dig kun marketingmateriale for at informere dig om vores tilbud, hvis du på forhånd har givet os dit samtykke og dermed sagt ok til det. Vi bruger dine kundeoplysninger på områder som strategi, produktudvikling, marketing og salg.

De oplysninger, vi indsamler til disse formål, er typisk navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, om du har givet tilladelse til at modtage marketingmateriale. Oplysningerne indsamler vi primært gennem vores systemer og vores hjemmesider.

Oplysningerne håndteres primært i Dansk Kabel TV, men vi benytter os nogle gange af underleverandører eller eksterne partnere til at sende dig reklamer, lave kundeundersøgelser samt installationsydelser mv.

Som beskrevet er de annoncer og tilbud, vi giver til dig via telefon, brev eller e-mail, baseret på dit samtykke. Det betyder at du kan vælge ikke at modtage denne type information, dette sker via vores Kundesupport.

 

Trin 2: Jeg tilmelder mig/ændrer

Dansk Kabel TV har brug for en række af dine personlige oplysninger for at kunne oprette dig som kunde, ændre din nuværende løsning, oprette eller ændre serviceaftale, bestille eller opgradere dit netværk og dermed levere den serviceydelse og/eller det produkt, du ønsker. Vores juridiske grundlag for at indsamle disse oplysninger er for det meste baseret på en såkaldt kontraktuel forpligtelse eller en berettiget interesse for at opfylde vores kunders forventninger.

De oplysninger, vi indsamler til disse formål, er typisk dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, kundenummer og om du har givet tilladelse til at modtage marketingmateriale. Vi indsamler som regel oplysningerne direkte fra dig som kunde via telefon, e-mail, personlig kontakt eller gennem vores selvbetjening.

Dansk Kabel TV tager sig af al ordrehåndtering, levering, installation og eksekvering af ordren. I enkelte tilfælde kan vi benytte os af underleverandører til eksekvering af ordren, afhængigt af hvilken type produkt eller service, du har bestilt. Hvis f.eks installationsydelsen kræver gravning, så benytter vi os af en graveentreprenør eller hvis du. er tilmeldt automatisk betalingsservice, deler vi dine informationer med NETS.

Vi har naturligvis en databehandleraftale med de af vores underleverandører, som optræder som databehandlere, for at sikre, at de lever op til kravene til håndtering af personoplysninger. Håndtering af personoplysninger i forbindelse med levering er beskrevet for hvert produkt eller service i trin 3: ’Jeg bruger’.

Ændring fra et produkt til et andet, f.eks. opgradering af din internetforbindelse, håndterer vi på samme måde, som vi håndterer en ny ordre. Dog er der den forskel, at vi allerede har registreret dig som kunde og derfor ikke har brug for at indsamle flere personoplysninger for at lave ændringen.

 

Trin 3: Jeg bruger

Trin 3: ”Jeg bruger” dækker over fire områder:

 • Jeg bruger, der handler om den behandling af oplysninger der opstår, når du bruger et produkt eller en service.
 • Jeg betaler, der handler om at betale for brugen af ​et produkt eller en serviceydelse
 • Jeg har et problem, der handler om at give dig support, hvis du oplever problemer med et produkt eller en serviceydelse.
 • Jeg deler, der handler om enhver handling, der involverer sociale medier, f.eks. Facebook.


Jeg bruger

Her behandler vi oplysninger om din brug af Dansk Kabel TVs produkter, abonnementer og serviceydelser. Det gør vi bl.a. for sikre, at du får en god og konsekvent brugeroplevelse, for at kunne levere den service, du har efterspurgt, og for at kunne sikre et korrekt grundlag for din regning. Vores juridiske grundlag for denne behandling af oplysninger er både kontraktuelle forpligtelser og vores berettigede interesse.

Når du tager et af ​​vores produkter eller serviceydelser i brug, har vi kun behov for nogle af de oplysninger, du gav os, da du tilmeldte dig (trin 2). I nogle tilfælde indsamler eller skaber vi yderligere oplysninger, når du bruger ​​vores produkter eller serviceydelser, f.eks. ​​vores posttjenester. Dine kontaktlisterog oplysninger i de e-mails, du modtager og skriver, vil helt sikkert indeholde personlige oplysninger. Det kan også være cookies, der skabes, når du besøger vores hjemmesider.

Den type oplysninger, der indsamles eller skabes, og hvordan vi håndterer og beskytter oplysningerne, er beskrevet i detaljer for hvert produkt og/eller serviceydelse under Produkter og Services.

 

Jeg betaler

Her bruger Dansk Kabel TV dine oplysninger til at lave og opdatere dine regninger, og vi giver muligvis dine oplysninger videre til en tredjepart, der skal afhjælpe et eventuelt udestående mellem dig og Dansk Kabel TV. Vi indsamler dine oplysninger på baggrund af en kontraktuel forpligtelse og en berettiget interesse.

De oplysninger, vi typisk indsamler og bruger til disse formål, er dit navn, adresse, telefonnummer, regningsstatus, forbrug og bankinformationer. Vi indsamler og bruger også dit cpr-nummer til kreditvurdering, identifikation, bekæmpelse af svindel og evt. inkasso og refusion via bankkonto ved kreditnotaer. Vi anvender eksterne inkassobureauer til inddrivelse af gæld og banker til at gennemføre tilbagebetalinger og videregive cpr. nr. og de ovennævnte data til disse.

 

Jeg har et problem

Her hjælper vi dig med at besvare de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med dit abonnement eller din serviceydelse hos Dansk Kabel TV. Det gælder især vores service og installationsteam, hvor vi kommer ud til dig og retter fejl, eller installerer dine produkter. Det kan også være spørgsmål til din regning eller hvis du ønsker at klage. Vores juridiske grundlag kan både være en kontraktuel forpligtelse og en berettiget interesse, alt efter hvilken support, vi giver dig som kunde.

For at vi kan identificere dig som kunde og hjælpe dig med dine udfordringer, vil vi normalt bede dig om at oplyse navn, adresse, telefonnummer, e-mail, produktnummer og produktnavn. På den måde kan vi sikre os, at at det er den rigtige person, vi har kontakt med.

 

Jeg deler

Her giver vi support til dig som kunde eller potentiel kunde over sociale medier eller bruger sociale medier som marketingplatform. Hvis du har brug for support, beder vi dig kontakte Dansk Kabel TV på samme måde som under ’Jeg har et problem’. I markedsføringssammenhæng bruger vi dine kundeoplysninger til at udvælge målgrupper, der er relevante for vores marketingmateriale og bannervisning. Vores juridiske grundlag for en sådan målrettet bannerannoncering og annonceplacering er Dansk Kabel TVs berettigede interesse.

De oplysninger, vi normalt bruger til disse formål, er navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Vi bruger oplysningerne, som vi indsamler gennem vores systemer, til at gøre markedsføringsmaterialet så relevant som muligt relevant for dig som kunde.

 

Trin 4: Jeg forlader

Her har du som kunde valgt at stoppe dit abonnement eller din serviceydelse hos Dansk Kabel TV. Vi behandler derfor dine oplysninger for at kunne lukke dit abonnement eller serviceydelse. Det er en kontraktuel forpligtelse, der danner grundlag for denne behandling.

De oplysninger, vi har brug for at kunne lukke dit abonnement eller din serviceydelse, er som udgangspunkt dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Vi har også brug for at behandle dine betalingsoplysninger, hvis der skulle være et udestående mellem dig og Dansk Kabel TV.

Når vi lukker din konto, sletter vi dine oplysninger, når vi ikke længere har et formål med at opbevare dem.

2.1 Produkter og services

Her kan du finde mere information om, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger for et bestemt produkt og/eller en service:
 

2.2 Samtykke

Nogle behandlinger af oplysninger kræver et klart samtykke fra dig, f.eks. behandlinger, der ikke er nødvendige for, at vi kan opfylde en kontrakt, eller af juridiske årsager, f.eks. marketing og kundeundersøgelser. I disse situationer har vi brug for dit samtykke til, at vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger. I samtykket er det udtrykkeligt angivet, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det fremgår også, hvor længe dit samtykke gælder.

Som registreret har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dansk Kabel TV sikrer, at det er lige så nemt at trække et samtykke tilbage, som det er at give samtykke.

Dansk Kabel TV opbevarer dokumentation for at bevise, at du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger.

 
 


  

3. Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?

3.1 Adgang og deling af oplysninger

For at sikre, at kun de relevante personer har adgang til dine personlige oplysninger, når de hjælper dig i et af trinnene i Dansk Kabel TVs kunderejse, har vi indført strenge adgangsbegrænsninger til de systemer, hvor oplysningerne bliver opbevaret og behandlet.

Det betyder, at en medarbejder ikke har adgang til dine oplysninger, medmindre han eller hun skal udføre en opgave, der er nødvendig for at levere dig en tjeneste, produkt eller serviceydelse. Afhængigt af hvilken opgave, der skal udføres, får medarbejderen kun adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at udføre opgaven. Vi kræver også, at vores partnere og underleverandører er lige så restriktive, hvis de håndterer dine personlige oplysninger på vores vegne.

Vi kan deleoplysninger med partnere og underleverandører i følgende situationer:

• Til ekstern behandling af dine oplysninger for at kunne levere dig et produkt eller en serviceydelse som du har ordret. I de situationer, hvor vi deler (overfører) oplysninger til en underleverandør eller partner, overfører vi kun de oplysninger, de har brug for, for at udføre deres del af opgaven. Vi sikrer også, at underleverandøren eller partneren behandler oplysningerne på en sikker og fortrolig måde, og at de følger vores instruktioner.

 • Med dit samtykke: Vi deler kun personlige oplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for Dansk Kabel TV, når du har givet dit samtykke til det.
 • Af juridiske årsager:For at kunne overholde lovgivningen, reguleringer, retlige processer eller håndhævende statslige anmodninger.
 • For at kunne håndhæve vores servicevilkår, herunder når vi skal undersøge potentielle overtrædelser.
 • For at kunne opdage, forhindre eller på anden måde adressere svig, bedrageri, sikkerheds- eller tekniske problemer.
 • For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på Dansk Kabel TV´s ejendom, vores brugere eller offentligheden som krævet eller lovligt tilladt.

I forbindelse med afsendelse af pakker benytter Dansk Kabel TV eksterne forsendelsesdistributører, i den forbindelse videregiver vi navn, adresse, mobilnummer og e-mailadresse, med det formål at der kan leveres serviceinformation om hvornår pakken forventes leveret til dig.

3.2 Opbevaring af oplysninger

Dansk Kabel TV ønsker ikke at gemme dine oplysninger længere end loven kræver, end det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser til dig, eller end det er nødvendigt for at kunne spore dine oplysninger i tilfælde af hændelser, tvister osv. Vi kan også gemme dine oplysninger et stykke tid efter du har opsagt din aftale med os, så vi kan genoprette din konto, hvis du ønsker det, eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi har behandlet dine oplysninger, mens du var kunde hos os.
 

 


   

4. Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

For at sikre, at behandlingen af ​​dine oplysninger sker på en sikker måde, har vi implementeret et informationssikkerhedsstyringssystem baseret på best practice ISO27001 og F & P (Forsikring & Pension) standarden. Dette system omfatter styring, processer og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller, der sikrer, at Dansk Kabel TVs IT-miljø er sikkert, både fra et fortroligheds-, integritets- og tilgængelighedsperspektiv.

Du kan læse mere om hvordan TDC Group arbejder med information sikkerhed her.

Vi lægger også særlig vægt på de systemer og applikationer, der behandler dine personoplysninger. For hvert af disse systemer har vi særlige sikkerhedskrav og -kontroller. Du kan læse mere om disse krav under Produkter og services.

Sikkerhedskravene og -kontrollerne gælder både i Dansk Kabel TV og hos vores underleverandører, så vi sikrer, at hele ​​serviceforsyningenskæden er sikker. Vi udfører revisioner og sikkerhedskontroller, f.eks. sårbarheds- og penetrationstests både på vores egne systemer og på systemer, der er vært eller drives af vores underleverandører til verifikation af implementeringer.

De it-miljøer, systemer og applikationer, TDC Group og Dansk Kabel TV bruger til at levere kundeservice og produkter samt til opbevaring eller behandling af personoplysninger, er vurderet og designet, så de er så sikre som muligt.
 

 


   

5. Dine rettigheder

Vi respekterer dine rettigheder, og de oplysninger, du giver os, er dine.

Du har ret til at få adgang til, korrigere, eksportere og frabede dig behandlingen af ​​dine oplysninger. Dansk Kabel TV handler i overensstemmelse med EU-reglerne og dansk lovgivning.

Folk har forskellige behov for at beskytte deres personlinge oplysninger. Vi gør os umage med at gøre det tydeligt, hvilke oplysninger vi og vores betroede partnere indsamler, så du har god mulighed for at benytte dig af din ret til at få indsigt i, korrigere, eksportere, slette eller frabede dig behandlingen af dine oplysninger.

 

5.1. Oplysningspligt

Som Dansk Kabel TV-kunde har du ret til at få oplysninger om de personlige oplysninger, som vi behandler. For at beskytte dine personlige oplysninger skal Dansk Kabel TV bekræfte din identitet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til personoplysningerne. Denne bekræftelsesproces gennemføres ved personligt fremmøde på Dansk Kabel TV´s hovedkontor. Du skal verificere dig selv via fremvisning af billed-id samt sygesikringsbevis eller andet.

De personlige oplysninger, som Dansk Kabel TV kan give dig oplysning om, afhænger af hvilke tjenester og produkter du bruger. Du kan læse mere om følgende oplysninger under privatlivspolitikken for de enkelte produkter:

 

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke typer af dine personlige oplysninger, vi behandler.
 • Den organisation der vil få adgang til dine personlige oplysninger.
 • Den tid, vi gemmer personoplysningerne.
 • Hvor vi har oplysningerne fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.

 

Vores kundesupport kan modtage din indsigtsbegæring, og sikrer at den kommer videre til Dansk Kabel TV´s Indsigtsteam for videre behandling. Du vil hurtigst muligt modtage en bekræftelse på din anmodning, og inden for en måned får du svar på din anmodning, alternativ en henvendelse om hvornår vi forventer, at det sker.

5.2. Ret til indsigt

Som kunde hos Dansk Kabel TV har du ret til at få dine personlige oplysninger udleveret. For at beskytte dine personlige oplysninger, skal Dansk Kabel TV bekræfte din identitet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til dine oplysninger.

Denne bekræftelsesproces gennemføres ved at du kontakter vores kundesupport. Herefter har du to valgmuligheder for at verificere din identitet;

(1)    Personligt fremmøde på Dansk Kabel TV´s hovedkontor. Du skal verificere dig selv via fremvisning af billed-id samt sygesikringsbevis eller andet. Eller
(2)    Vi fremsender Tro- og love erklæring som vi beder dig udfylde og returnere til os.

De personlige oplysninger, som Dansk Kabel TV kan udlevere til dig, afhænger af hvilke tjenester og produkter, du bruger. I tilfælde af, at Dansk Kabel TV behandler personlige oplysninger om dig, kan vi på din anmodning sende dig informationer om:

 

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke typer af dine personlige oplysninger, vi behandler.
 • Den organisation der vil få adgang til dine personlige oplysninger.
 • Den tid, vi gemmer personoplysningerne.
 • Hvor vi har oplysningerne fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.
 • Om relevant, detaljerne og betydningen af ​​profilering eller automatiserede beslutninger på dine personlige data. Hvis det er relevant, Safeguard er anvendt internationale overførsler.
   

Du kan bede om at få overført dine oplysninger ved at kontakte vores kundesupport. Vi vil behandle alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at overførslen er sket, eller hvornår vi forventer, at den sker.

5.3. Ret til at korrigere

Dansk Kabel TV sikrer, at de opbevarede og indsamlede personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi i fællesskab kan rette oplysningerne.

Dansk Kabel TV har dog ret til at afvise din anmodning, hvis den er ubegrundet, eller hvis vi gentagne gange modtager en anmodning fra dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at pålægge et administrationsgebyr. Vi forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den ikke har noget formål.

Du kan bede om at få rettet dine oplysninger ved at kontakte vores Kundesupport. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet rettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

 

5.4. Ret til sletning

Dansk Kabel TV har pligt til at følge dansk lovgivning om indsamling og opbevaring af kontrakter og regninger. For andre oplysninger, har Dansk Kabel TV en standard sletningspolitik. for at sikre, at ingen oplysninger gemmes længere end nødvendigt.

Du har ret til at få dine personlige oplysninger slettet af Dansk Kabel TV, når:

 

 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige (hvis du er ikke længere kunde hos Dansk Kabel TV, og vi dermed ikke længere har ret til at opbevare oplysningerne
 • Du trækker dit samtykke tilbage (se samtykke).
 • Du gør indsigelse, og vi ikke har en legitim grund til at behandle dine oplysninger.
 • Oplysningerne er blevet ulovligt behandlet.
 • Der er en juridisk forpligtelse i henhold til EU-regulering og dansk lovgivning. Du har ikke ret til at få slettet dine personlige oplysninger, når behandlingen er nødvendig:
  • for at kunne udøve retten til ytringsfrihed og information.
  • for at kunne overholde en lovmæssig forpligtelse i henhold til EU-regulering eller dansk lovgivning.
  • af hensyn til almen interesse.
  • for arkiveringsformål relateret til offentlig interesse, videnskab, historisk eller statistisk formål.
  • for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
    

Du kan bede om at få slettet dine oplysninger. For at beskytte dine personlige oplysninger, skal Dansk Kabel TV bekræfte din identitet på en relevant måde, før vi effektuerer sletning af dine oplysninger.

Denne bekræftelsesproces gennemføres ved at du kontakter vores kundesupport.Herefter har du to valgmuligheder for at verificere din identitet;
 
(1)    Personligt fremmøde på Dansk Kabel TV´s hovedkontor. Du skal verificere dig selv via fremvisning af billed-id samt sygesikringsbevis eller andet. Eller
(2)    Vi fremsender Tro- og love erklæring som vi beder dig udfylde og returnere til os.

Vi vil behandle alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at sletning er foretaget, eller hvornår vi forventer, at det sker.

 

5.5. Ret til dataportabilitet

Du har også ret til – i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format – at modtage dine personoplysninger, når du selv har givet oplysningerne til Dansk Kabel TV. Du kan også få overført oplysningerne til en anden leverandør. Denne ret kaldes for dataportabilitet. Det gælder, når:
 

 • du har givet dit samtykke til behandlingen, eller når behandlingen sker på baggrund af en kontrakt, og
 • behandlingen foretages automatisk (elektronisk)

 

5.6. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod Dansk Kabel TVs behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er i strid med persondatareglerne eller anden lovgivning. Hvis indsigelsen er berettiget, vil Dansk Kabel TV begrænse behandlingen som beskrevet nedenfor.

 

5.7. Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få standset behandlingen af dine personlige oplysninger, når:
  

 • Du mener, at oplysningerne er forkerte. Dansk Kabel TV standser behandlingen, indtil vi har fået bekræftet, at oplysningerne er korrekte.
 • Behandlingen er ulovlig. I stedet for at få slettet oplysningerne, kan du få standset behandlingen.
 • Dansk Kabel TV ikke længere har brug for personoplysningerne for at kunne opfylde det oprindelige formål med behandlingen, men vi skal beholde oplysningerne for at kunne oprette, udøve eller forsvare juridiske krav.
 • Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21.
 • Dine personoplysninger er begrænsede. Der er tilfælde, hvor vi kan fortsætte behandlingen (se nedenfor). Personlige oplysninger, der ikke er gemt, behandles kun:
  • med dit samtykke.
  • for at oprette, udøve eller forsvare juridiske krav.
  • for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.
  • af hensyn til vigtige offentlige interesser i EU eller i en medlemsstat.
      

Hvis du har fået begrænset behandlingen af ​​dine personoplysninger, informerer vi dig inden begrænsningen af ​​behandlingen er løftet.
 

 


   

6. Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker i TDC

 

6.1 Overholdelse og samarbejde med regulerende myndigheder

TDC Groups databeskyttelsesrådgiver har ansvar for løbende at overvåge og kontrollere, at Dansk Kabel TV og vores partnere og underleverandører lever op til databeskyttelsesforordningen og til de sikkerhedskrav, vi mener er nødvendige for at sikre ​​dine personlige oplysninger.

TDC Groups databeskyttelsesrådgiver samarbejder med Datatillsynet og andre lokale tilsynsmyndigheder med hensyn til overholdelse af persondatareglerne, overtrædelser af personoplysninger, og klager som ikke kan løses af Dansk Kabel TV.

6.2 Ændringer i politikken

Dansk Kabel TV gennemgår løbende privatlivspolitikken og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af oplysninger. Derfor har vi noteret versionsnummer på nærværende privatlivspolitik samt seneste ændringsdato. Tidligere versioner opbevarer vi i arkiv.
 


    

7. Ordliste og definitioner

 

Koncept eller forkortelse

Definition eller forklaring

Reference

Cookies og analyser

TDC Group og vores datterselskaber indsamler og gemmer oplysninger om brugen af ​​vores produkter og tjenester. Det inkluderer cookies, som kan bruges til at identificere din enhed. Brugsstatistikken skal give indblik i, hvor og hvordan vi i TDC Group kan forbedre vores service og produkter.

 

Opbevaring

TDC Group kan lokalt indsamle og gemme data på den enhed, du bruger, eller på interne eller eksterne (hostede) servere.

De data, der er gemt på dine egne enheder, kan fjernes ved at rydde din browser weblagring eller din applikations data cache.

Se Lagring af data og sletning.

 

'personlig data'

Enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«). En identificerbar fysisk person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved hjælp af en ’identifikator’ som navn, identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet på personen.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

'forarbejdning'

Enhver handling eller et sæt af operationer, der udføres på personlige oplysninger eller på sæt af personoplysninger, også ved hjælp af automatiserede midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner

‘Begrænsning af forarbejdning’

Mærkning af gemte personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

‘profilering’

Enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brug af personoplysninger til vurdering af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske forhold, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

‘Data Protection Manager’

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger. I tilfælde hvor formålet med og midlerne til sådan behandling er fastlagt i EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for udnævnelsen være fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivningen

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

‘processor’

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

‘personoplysninger brud’

Et brud på sikkerheden, der fører til utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til personlige oplysninger, der overføres, opbevares eller på anden måde behandles.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

‘tredjepart’

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller et organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og personer, som i henhold til den registeransvarlige eller processoren har tilladelse til at behandle personoplysninger.

 

‘samtykke’

Enhver frit givet, specifik, informeret og entydig angivelse af den registreredess ønsker, hvormed han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling er enig i behandlingen af hans eller hendes personoplysninger.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

‘Tilsynsmyndighed’

en selvstændig offentlig myndighed, der er oprettet af en medlemsstat i henhold til artikel 51 L 119/34 DA Den Europæiske Unions Tidende 4.5.2016

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

Databehandler

en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne”.

Databeskyttelsesforordningens artikel 4 definitioner