Masterplan

Internettrafikken stiger i disse år med ca. 50 % om året. Selv om prognoserne siger, at denne stigningstakt vil være aftagende i de kommende år, vil det betyde en markant stigning i belastningen på kabelnettene til bredbånd og interaktive TV tjenester såsom Video On Demand, Start Forfra og Arkiv TV.

Hos Dansk Kabel TV er vi opmærksomme på udviklingen, og de udfordringer Antenneforeningerne kommer til at stå overfor i fremtiden. De nuværende net kan følge med udviklingen de første år. På kort sigt vil der være behov for at anvende flere kanaler til bredbånd og interaktive tjenester, samtidig med, at antennenettene skal Ø-opdeles yderligere. Det er en løsning, som kan bygges med kendt teknologi, og som langt hen ad vejen løser behovet for yderligere kapacitet.

Kigger vi derimod med en horisont på 15 til 25 år, ser det anderledes ud. På længere sigt vil den nuværende teknologi ikke være tilstrækkelig. Hos Dansk Kabel TV har vi derfor allerede nu taget nye optiske teknologier i brug, som - kombineret med coaxteknologien - leder os i den rigtige retning.

Til dette formål har vi udviklet begrebet Masterplan. Masterplanen er et værktøj, som tilpasses og udarbejdes i samarbejde med den enkelte antenneforening. Trin for trin beskriver Masterplanen de behov, der i fremtiden vil være for ombygning og opgradering af det enkelte anlæg, så det lever op til fremtidens krav om et moderne og velfungerende anlæg.

Med en langsigtet plan får i:

 • Overblik over anlægsudviklingen
 • Imødegåelse af konkurrencen fra el-selskaberne
 • Mulighed for at planlægge økonomien på lang sigt
 • Plan for etablering af nye områder/nyudstykninger
 • Udnyttelse af fællesgravning (kommunen etc.)
 • Opfyldelse af brugernes forventninger til leveringssikkerhed

Tegnes der aftale om en Masterplan fra Dansk Kabel TV, implementeres løsningen efter følgende model:

Der afholdes workshops

 • Gennemgang af konceptet
 • Gennemgang af antenneforeningens net
 • Udviklingsmuligheder i nettet, herunder forventede fremtidige behov
 • Tilbud om udarbejdelse af masterplan

Masterplan udarbejdes

 • Plan for nyudstykninger
 • Plan for nedlægning af tomrør
 • Plan for yderligere Ø-opdeling i takt med at behovet

Masterplanen iværksættes

 • Løbende udfasning af coaxteknologien
 • Nye teknologier etableres løbende

 

Kontakt Dansk Kabel TV for mere information om, hvad en Masterplan kan gøre for netop din Antenneforening.

Øst Danmark - Henrik S. Christiansen 4013 9616

Vest Danmark - Jørgen Nielsen 7642 8807

Dansk Kabel TV - Vi gør hverdagen lettere

Vi gør hverdagen lettere!

Dansk Kabel TV tilbyder rådgivning om udbygning samt service i jeres antenneanlæg.