HyperConnect Bolignet
- Det moderne bolignet


Mange bolignet er bygget for 10-12 år siden, først og fremmest for at kunne bruges til internet og telefoni.  Boligforeningens beboere kunne på den måde forsynes med billig telefoni og billigt bredbånd gennem fællesskabsløsninger eller med hastigheder efter beboerens valg.

Efterhånden som internettet bliver brugt til mere og mere er efterspørgslen efter hurtigere bredbånd steget, samtidigt med at beboerne har brug for stabile forbindelser. Kravene til bolignettet bliver derfor større og der investeres i nyt netværksudstyr rundt omkring i boligforeningerne - for kunne opfylde beboernes behov nu og fremover. HyperConnect Bolignet handler om at udnytte kapaciteten og de mange anvendelsesmuligheder i bolignettet bedre og smartere.

Udnyt jeres investering bedre

Man kan få meget mere ud af investeringerne i bolignettet ved at udnytte det til mere end bare internet og telefoni til beboerne. Hvorfor trække nye kabler, når foreningen skal have installeret videoovervågning eller dørtelefonanlæg? Det er da smartere at benytte de eksisterende kabler, der allerede er trukket i opgangen, så man slipper for splitte en hel opgang ad – og man slipper for at betale for et parallelt trukket net. Et  bolignet kan bruges til mange ting – lad mig komme med nogle eksempler:

• Adgangskontrol og nøglebrikker til fællesområder eller lejligheder

• Videoovervågning

• Dørtelefoni (direkte til fastnet eller mobil)

• Røg- og brandalarmer

• Indbrud- og glasbrudsalarmer

• Bevægelsessensorer og –alarmer

• Fugtmelder ved vandskade

• Privatalarm i lejligheder

Man kan med fordel kigge på  boligforeningens opgange, lofts- eller kælderrum, teknikrum, fælles arealer, lejligheder mv., og så overveje, hvor man med fordel kunne tænke ovenstående områder ind i et smartere og bedre udnyttet bolignet. Og husk, at netværksudstyret sagtens kan opgraderes så den enkelte port giver mulighed for 1 Gbit/s og dermed er det helt på omgangshøjde med fibernet.

Bevar ejerskab og kontrol over bolignettet

For at bevare kontrollen over bolignettet og de muligheder der åbner sig på den korte og lange bane, er det vigtigt at benytte åbne standarder og kendt udstyr. Med standarder, der er åbne og almindeligt anerkendt udstyr sikrer man sig et netværk, der er let at integrere nye tjenester mod. Samtidigt er udstyret supporteret længe af producent og mange IT professionelle kan servicere det. Vælger man derimod at gå med en enkelt leverandørs udstyr eller et helt unikt løsningsdesign på bolignettet – ja så er der stor risiko for, at man reelt afskærer sig fra nye muligheder og udskiftning af en leverandør, fordi det vil være for dyrt at ændre løsningen, så andre leverandører kan integrere mod den eller overtage driftsansvaret. Samtidigt er nøglen til at bevare et stærkt og konkurrencedygtigt bolignet, at man bevarer ejerskabet af det – så man selvstændigt kan træffe valg om løsningstyper,  udstyr og tjenester som giver god økonomi i bolignettet og værdi foreningens beboere.

Få den rigtige rådgivning

Når man står overfor at lave ændringer i sit bolignet eller overvejer eksempelvis videoovervågning, så er det tiden at genoverveje løsningens design. Den rigtige rådgivning er natuligvis vigtig, når bolignettet evt. skal re-designes. Den bedste rådgivning får man, når parterne forstår hinanden og rådgiveren har en god indsigt i, hvordan det eksisterende bolignet er skruet sammen. Rådgiveren bør overveje, hvordan nye tjenester og fremtidige muligheder bedst indarbejdes i et løsningsdesign, hvor der er en høj grad af stabilitet, god kapacitet - og naturligvis en sund økonomi.

Én leverandør betyder ét sted at få hjælp

Løsningsdesignet er som sagt vigtigt – det nytter jo ikke noget, at internetforbindelsen går ned, når der ringes på dørtelefonen. Men hvis det nu alligevel er tilfældet og én leverandør har designet løsningen, en anden har installeret dørtelefonen og en tredje leverer internetforbindelsen til beboerne. Hvem vil så påtage sig ansvaret og indrømme fejl? Er det løsningsdesigneren der er galt på den, er det installationen af dørtelefonen der er fejlbehæftet eller skyldes det noget hos internetleverandøren – Ja man kan sikkert forestille sig, at det kan blive en dårlig situation for boligforeningen. Udover spørgsmål om hvem, der må bekoste udbedring af fejl er naturligvis også risiko for at et evt. nedbrud kan vare urimeligt længe. Har man derimod én leverandør, der har ansvaret fra den ene ende til den anden, så er der ikke så meget at være i tvivl om – boligforeningen ringer til ham.

Foreningens Ven

Dansk Kabel TV vil gerne opfattes som foreningens ven. En boligforenings bestyrelse har ofte ansvar for mange forskel¬lige områder. Derfor er det vigtigt for os, at det er let at benytte Dansk Kabel TV som leverandør. Beboerne kan naturligvis også få billigt bredbånd og telefoni hos os og vi kan hjælpe med intallation samt servicering af bolignet og antenneanlæg. Hos os er hjælpen der hele vejen fra rådgivning til installation udført af Dansk Kabel TVs egne lokalkendte folk. Det er vigtigt for os at gøre os umage. Derfor kan beboere få support alle ugens 7 dage - på hverdage kl. 9-20 og i weekender kl. 10-16.

Vi er glade for at kunne hjælpe, og vi strækker os gerne langt for at gøre det.  Vi ved, at foreninger er forskellige, og at løsningen skal passe til boligforeningens behov. Aftaler og løsninger laves individuelt, både når det gælder sammensætningen af slutbruger-produkter og i forhold til hvilke dele af leverancen, der skal indgå i en aftale.

Kontakt os på telefon: 70 22 22 28 eller på e-mail: bf@danskkabeltv.dk